K K K S TA

התחדשות אביבית בעכו – פריחות בתל עכו, סדנת מדיטציה וטעימות מקומיות

  • עכו
  • 0723971617
להרשמה

i
₪180 / לאדם

תאריכים וזמנים

18.5.2023יום חמישי16:00 - 20:00

הרשמה - התחדשות אביבית בעכו – פריחות בתל עכו, סדנת מדיטציה וטעימות מקומיות

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לצד ג'. שימוש בפרטים אלה יעשה לצורך מתן שירותים הקשורים לפנייתכם בלבד.