K K K S TA

אירוח בדואי, סדנאות מלאכות עתיקות וארוחה במדאפה גליליתיום ש' 21 למאי

  • כעביה
  • 0723941156
להרשמה

i
₪160 / לאדם

תאריכים וזמנים

21.5.2022שבת11:00 - 16:00

הרשמה - אירוח בדואי, סדנאות מלאכות עתיקות וארוחה במדאפה גלילית

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לצד ג'. שימוש בפרטים אלה יעשה לצורך מתן שירותים הקשורים לפנייתכם בלבד.