K K K S TA

סדנת בישול דרוזי גלילי בירכא עם גליל EAT

  • 072-3957568
להרשמה

i
₪230 / לאדם

תאריכים וזמנים

חמישי 6 מאי

18:00 - 22:00

הרשמה - סדנת בישול דרוזי גלילי בירכא עם גליל EAT

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לצד ג'. שימוש בפרטים אלה יעשה לצורך מתן שירותים הקשורים לפנייתכם בלבד.