K K K S TA

מפגש אביבי עם חרש הברזל וליד חורי בכפר הנוצרי פסוטה

  • פסוטה
  • 072-3957562
להרשמה

i
₪50 / לאדם

תאריכים וזמנים

20.5.2023יום שבת11:00 - 13:00

הרשמה - מפגש אביבי עם חרש הברזל וליד חורי בכפר הנוצרי פסוטה

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לצד ג'. שימוש בפרטים אלה יעשה לצורך מתן שירותים הקשורים לפנייתכם בלבד.