K K K S TA

סרטים ועוגבים

  • סדנת עוגבים, יובלים
  • 072-3941142
להרשמה

i
₪40 / לאדם

תאריכים וזמנים

20.5.2023יום שבת11:00 - 12:30

הרשמה - סרטים ועוגבים

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לצד ג'. שימוש בפרטים אלה יעשה לצורך מתן שירותים הקשורים לפנייתכם בלבד.