K K K S TA

שבת של יצירה ותערוכת נפחות בסדנה של יובל תלם במתת

  • 054-4371414
  • מתת

תאריכים וזמנים

שבת 18 מאי

11:00 - 16:00

הרשמה - שבת של יצירה ותערוכת נפחות בסדנה של יובל תלם במתת

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לצד ג'. שימוש בפרטים אלה יעשה לצורך מתן שירותים הקשורים לפנייתכם בלבד.