K K K S TA

ערב סיפורים ומטעמים

  • קפה יודפת
  • 072-3971183
להרשמה

i
₪130 / לאדם

תאריכים וזמנים

18.5.2023יום חמישי20:00 - 21:30

הרשמה - ערב סיפורים ומטעמים

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לצד ג'. שימוש בפרטים אלה יעשה לצורך מתן שירותים הקשורים לפנייתכם בלבד.