K K K S TA

השקת גבינת האביב, ניסנית, בבית לגבינות "שירת רועים" שבקיבוץ לוטם

  • 052-2548052
  • קיבות לוטם

תאריכים וזמנים

שבת 18 מאי

10:00 - 17:00

הרשמה - השקת גבינת האביב, ניסנית, בבית לגבינות "שירת רועים" שבקיבוץ לוטם

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לצד ג'. שימוש בפרטים אלה יעשה לצורך מתן שירותים הקשורים לפנייתכם בלבד.