K K K S TA

מצלמים ורוקדים – סדנת צילום בנייד בכפר המחול הבינלאומי בגעתון

  • כפר המחול, קיבוץ געתון
  • 072-3970884
להרשמה

i
₪110 / לאדם

תאריכים וזמנים

19.5.2023יום שישי10:00 - 13:15

הרשמה - מצלמים ורוקדים – סדנת צילום בנייד בכפר המחול הבינלאומי בגעתון

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לצד ג'. שימוש בפרטים אלה יעשה לצורך מתן שירותים הקשורים לפנייתכם בלבד.