K K K S TA

חרש הברזל ואמן העור – מפגש מלאכות עתיקות מרתקיום ה' 30 במאי

  • אפק
  • 072-3957613

i
₪90 / לאדם

תאריכים וזמנים

30.5.2024יום חמישי17:00 - 19:00

הרשמה - חרש הברזל ואמן העור – מפגש מלאכות עתיקות מרתק

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לצד ג'. שימוש בפרטים אלה יעשה לצורך מתן שירותים הקשורים לפנייתכם בלבד.