K K K S TA

על אומנות הברזל – מפגש אומן עם חרש הברזל וליד חורי

  • פסוטה
  • 0723957562
להרשמה

i
₪60 / לאדם

תאריכים וזמנים

8 מאי

12:00 - 14:00

הרשמה - על אומנות הברזל – מפגש אומן עם חרש הברזל וליד חורי

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לצד ג'. שימוש בפרטים אלה יעשה לצורך מתן שירותים הקשורים לפנייתכם בלבד.