K K K S TA

החולד והגוזל – שעת סיפור תיאטרלית לילדים (לגילאי 3-7)

  • תפןו
  • 072-3970930
להרשמה

i
₪30 / לאדם

תאריכים וזמנים

26.5.2022יום חמישי17:00 - 18:00

הרשמה - החולד והגוזל – שעת סיפור תיאטרלית לילדים (לגילאי 3-7)

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לצד ג'. שימוש בפרטים אלה יעשה לצורך מתן שירותים הקשורים לפנייתכם בלבד.